horo1

รับงานอีเว้นท์ดูดวง งานevent รับดูดวงนอกสถานที่

งานเลี้ยง, งานปาร์ตี้, งานแต่งงาน,งานแถลงข่าว งานเทศกาลต่างๆและออกบูธ, งานเปิดตัวโครงการ, โชว์รูมรถยนต์, งานประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายทุกประเภท และผู้ที่สนใจ ตามความเหมาะสมของลูกค้าเรายินดีเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของท่าน โทร 061-4519994 www.horocenter.com

งานที่สามารถจัดการพยากรณ์

1. การเปิดตัวร้านค้า ธุรกิจ

2. งานเลี้ยงสังสรรค์ทุกประเภท

3. งานเลี้ยงส่งทุกประเภท

4. งานฉลองครอบรอบเปิดบริษัท ร้านค้า หน่วยงาน และอื่น ๆ

5. งานเลี้ยงต้อนรับ ทุกประเภท

6. งานเลี้ยงฉลองในวาระต่างๆ

7. งานกิจกรรม สัมมนา นอกสถานที่

8. กิจกรรมส่งเสริมการขายของธุรกิจทุกประเภท

9. กิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการใช้งานอีเวนท์ดูดวง ช่วยเรียกความสนใจ

10.งานแถลงข่าวต่าง ๆ

โทร 061-4519994

Website : http://www.horocenter.com

: http://www.eventsdooduang.com

Facebook : https://th-th.facebook.com/horoevent2017

Line: @ajchutipas
92736

#อีเว้นท์ดูดวง #ดูดวงนอกสถานที่ #eventดูดวง

Contact Us

รับงานอีเว้นท์ดูดวง งานeventดูดวง ดูดวงนอกสถานที่ ดูดวงรังสิต ดูดวงไพ่ยิปซีรังสิต ดูดวงฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ดูดวง ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงรังสิต ดูดวงปทุมธานี งานเลี้ยง, งานปาร์ตี้, งานแต่งงาน,งานแถลงข่าว งานเทศกาลต่างๆและออกบูธ, งานเปิดตัวโครงการ, โชว์รูมรถยนต์, งานประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายทุกประเภท งานที่สามารถจัดการพยากรณ์ โทร 061-4519994 อ.แซน รังสิต ยิปซี

 tarott